ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มักถูกมองข้ามนี้เพื่อเพิ่มยอดขายและความสามารถในการทำกำไร

ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มักถูกมองข้ามนี้เพื่อเพิ่มยอดขายและความสามารถในการทำกำไร

สำหรับหลาย ๆ คนแล้ว วัฒนธรรมของบริษัทมีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจ การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ในความเป็นจริง ผลกระทบของมันไปไกลกว่านั้น โดยทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของแบรนด์ไปยังผู้ชมในตลาด ทั้งในชุมชนธุรกิจและในที่สาธารณะทั่วไป ด้วยการวางตำแหน่งและทิศทางที่เหมาะสม วัฒนธรรม

ที่ยึดตามพันธกิจและค่านิยมหลักของบริษัทอย่างแท้จริงสามารถ

ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มภายนอกเหล่านี้ได้

การยอมรับและสานคุณลักษณะหลักของวัฒนธรรมบริษัทเข้ากับความพยายามในการขายและการบริการสามารถเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจในการคว้าโอกาสและโดดเด่นท่ามกลางฝูงชน เมื่อวัฒนธรรมนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในระหว่างกระบวนการขายและผ่านการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการรักษา วัฒนธรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถในการทำกำไร

สภาพแวดล้อมที่เหมือนครอบครัว

ไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับที่ผู้คนใช้เวลากับงานมากกว่าเวลาอยู่กับครอบครัว ดังนั้นบริษัทที่มีวัฒนธรรมที่ดีมักจะแสดงลักษณะของครอบครัวที่แน่นแฟ้น เช่น ความเอาใจใส่ ความห่วงใย ความเคารพ ความไว้วางใจ และความชื่นชมอย่างแท้จริง ซึ่งกันและกัน. วัฒนธรรมแบบครอบครัวนี้ยังสะท้อนถึงผู้บริโภค/ธุรกิจต่างๆ ด้วย เนื่องจากแสดงความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ยอมรับด้านมนุษยธรรมของธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ การยกย่องประโยชน์ของการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว/วัฒนธรรมขยายประเภทนี้อาจเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างในแนวการแข่งขัน ผู้คนมีความต้องการที่จำเป็นในการเป็นเจ้าของ

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีจัดการวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมดังกล่าวภายในกระบวนการขายไม่เพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเท่านั้น แต่ยังควรเป็นธรรมชาติสำหรับที่ปรึกษาการขาย ซึ่งฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรและมีแนวโน้มที่จะแสดงคุณสมบัติเชิงบวกในกิจกรรมประจำวันของพวกเขา เมื่อนายจ้างดูแลพนักงานของตนโดยปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีและเป็นบวก สิ่งนี้จะแปลในระหว่างปฏิสัมพันธ์ภายนอก ด้วยความช่วยเหลือจากคำแนะนำเพิ่มเติมและเอกสารทางการตลาดที่มีให้ในระหว่างการฝึกอบรม ที่ปรึกษาด้านการขายควรได้รับการติดตั้งเพื่อสื่อสารและจัดแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ

บางวิธีในการสาธิตสิ่งนี้ตลอดกระบวนการขาย:

• เข้าถึงในลักษณะที่แท้จริงและเป็นมิตรให้ความดูแลและความห่วงใยต่อธุรกิจของเจ้าของ

• เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ซึ่งผู้นำธุรกิจสามารถพึ่งพาได้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญและข้อกังวล

• แสดงความเคารพโดยตรงต่อเวลาสำหรับการโทรและการประชุม 

แต่งกายอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมและถามคำถามที่ชาญฉลาด

• แสดงความเข้าอกเข้าใจโดยใส่ใจกับปัญหาที่ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่หลับไม่นอน จากนั้นจึงนำเสนอวิธีแก้ปัญหา

• ปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดอย่างทันท่วงที รวมถึงการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม กำหนดเวลาการโทรติดตาม อธิบายขั้นตอนต่อไป ฯลฯ

• แสดงความขอบคุณด้วยการส่งของขวัญพิเศษที่มีตราบริษัท ให้บัตรของขวัญเฉพาะบุคคล หรือเพียงแค่ซื้ออาหารกลางวัน

• ติดต่อกันหลังจากที่พวกเขากลายเป็นลูกค้าด้วยอีเมล/การโทร/กิจกรรมเครือข่ายเป็นระยะๆ

เมื่อที่ปรึกษาการขายรวมคุณสมบัติและพฤติกรรมที่เหมือนครอบครัวเหล่านี้ไว้ในกิจกรรมการขาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ DNA ของบริษัท ตลอดจนสิ่งที่พวกเขาคาดหวังได้อย่างต่อเนื่อง

ที่เกี่ยวข้อง: กฎทองของเครือข่าย: ติดต่อกับลูกค้าของคุณอยู่เสมอ

เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ

ไม่ว่าคุณจะยอมรับสุภาษิตข้อใด — ไม่ว่าจะเป็น “ปฏิบัติตามสิ่งที่คุณสั่งสอน” “ดำเนินตามการพูดคุย” หรือ “นำโดยตัวอย่าง” การนำวัฒนธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญต่อการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการรักษาลูกค้า การปฏิบัติตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ในระหว่างกระบวนการขายอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลายๆ ด้าน รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม การต่ออายุ การอ้างอิง และชื่อเสียงของธุรกิจโดยรวม

การต้อนรับลูกค้าใหม่เข้ามาในคอกควรเป็นกระบวนการที่ราบรื่นซึ่งดำเนินการโดยทีมบริการ ซึ่งเป็นการยืนยันการตัดสินใจของพวกเขาอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการลูกค้าที่มีความสามารถมักมีบุคลิกภาพและความสามารถโดยกำเนิดที่จะทำสิ่งนี้ได้ดี — ให้บริการผู้อื่นในลักษณะที่น่าพอใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท แสดงลักษณะของวัฒนธรรมที่เหมือนครอบครัวในการปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวัน

เมื่อผู้นำธุรกิจตอกย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมนี้และเสนอคำแนะนำในการรวมเข้ากับลูกค้าสัมพันธ์ทั้งหมด สมาชิกในทีมบริการจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมนี้ในทุกช่วงของความสัมพันธ์กับลูกค้า

Credit : ufaslot